Działalność Zakładu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony Uchwałą Nr 60/X/95 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 czerwca 1995 roku.

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego obejmuje:

 • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
 • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
 • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
 • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
 • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę;
 • wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów;
 • inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie
Data utworzenia:2019-05-07
Data publikacji:2019-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:269